CRM2day.gr
Lunarpages.com Web Hosting
Γίνετε Μέλος Δωρεάν!
  Τελευταία Νέα

Συμφωνία Microsoft και Lenovo για παροχή Online Υπηρεσιών
Συμμετοχή της SalesManager Hellas στο 2 Πανελλήνιο CRM Forum
Ευρώπη, Βραζιλία και Κίνα ενώνονται για την υποστήριξη και την ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα
Ολοκληρώθηκε η ετήσια μέτρηση των δεικτών eEurope και i2010 από το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
e-Bill για τους Ιδιώτες συνδρομητές με συμβόλαιο ΤΙΜ!
Athentis Consulting: Νέα έκδοση της σουίτας επιχειρηματικών εφαρμογών Lawson Μ3
Η INTRASOFT International, ως μέλος Κοινοπραξίας, υπέγραψε σύμβαση ύψους Euro 32,5 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Νέα Συνεργασία M-Data με Accordent Technologies
Επίσημη παρουσίαση του Entersoft CRM στο 2ο CRM Forum
H SPSS BI Greece Παρουσιάζει την νέα υπηρεσίας SPSS DIMENSIONS Services

Επιχειρηματικά Νέα
Ολοκληρώθηκε η ετήσια μέτρηση των δεικτών eEurope και i2010 από το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
Τρίτη, 20 Μαρτίου 2007

• Αύξηση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και της έντασης της χρήσης του από νοικοκυριά

• Σημαντική ενίσχυση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας

• Σταθερή η εικόνα πρόσβασης και χρήσης διαδικτύου από επιχειρήσεις

• Περιορισμένη χρήση των υπηρεσιών e-government από τους πολίτες

Σημαντική αύξηση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο από νοικοκυριά και ενίσχυση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις διαπιστώνεται από τα αποτελέσματα της ετήσιας ολοκληρωμένης μέτρησης των δεικτών των πρωτοβουλιών eEurope και i2010 που ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Η μέτρηση απαρτίζεται από 5 επιμέρους έρευνες-μελέτες που αφορούν Νοικοκυριά, Επιχειρήσεις, Σχολεία, Γιατρούς και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (δείγμα 8,025 ατόμων).

Παράλληλα, σε πολύ υψηλό επίπεδο παραμένει η συνολική διείσδυση των Η/Υ και του Internet σε επιχειρήσεις (με 10+ εργαζόμενους). Στον αντίποδα, στασιμότητα γνωρίζουν οι ηλεκτρονικές αγορές και πωλήσεις (e-business), τόσο σε επίπεδο ιδιωτών, όσο και επιχειρήσεων. Τέλος, παρά την διαθεσιμότητα υπηρεσιών e-government, περιορισμένη παραμένει η χρήση τους από τους πολίτες.

Ειδικότερα, από τα βασικά αποτελέσματα της μελέτης του Παρατηρητηρίου, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Χρήση Internet στα ελληνικά νοικοκυριά

• Σημαντική αύξηση στη χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το 2005, σημειώθηκε στα νοικοκυριά, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται σε 27,4% (έναντι 24,2% το προηγούμενο έτος).

• Παράλληλα, σημαντικά υψηλότερος είναι ο ρυθμός μεταβολής της πρόσβασης στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα, συγκρινόμενος με το μέσο ρυθμό που παρουσιάζουν οι χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης της Ελλάδας για την περίοδο 2005-2006 είναι ίσος με 13,2%, ενώ ο μέσος όρος για την ΕΕ25 και την ΕΕ15 είναι 6,25% και 1,89%, αντίστοιχα. Ωστόσο και με δεδομένη την απόσταση που χωρίζει ακόμη την διείσδυση του Internet στα ελληνικά νοικοκυριά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος ανέρχεται σε 51% για την ΕΕ25 και σε 54% για την ΕΕ15, ο συγκεκριμένος ρυθμός ανάπτυξης πρέπει να θεωρηθεί αναμενόμενος.

• Αυξημένη καταγράφηκε και η συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου, καθώς το 61% των χρηστών του τελευταίου τριμήνου, δήλωσε ότι το χρησιμοποιεί καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, σε σχέση με το ποσοστό 55% που μετρήθηκε το 2005.

• Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι το προφίλ τoυ «συχνού χρήστη» (δηλαδή του χρήστη του Διαδικτύου 1 φορά την εβδομάδα κατ’ ελάχιστο), παραμένει το ίδιο σε σχέση με το 2005, με μόνη διαφορά τη σημαντική αύξηση της χρήσης στην ηλικιακή κατηγορία 35-44 ετών (από 19.9% σε 27,1%).

• Σε ότι αφορά τον τόπο πρόσβασης, 72% των χρηστών έχουν πρόσβαση στο Internet στο σπίτι και 41% στο χώρο εργασίας, ενώ χαμηλότερη προτίμηση σε σχέση με το 2005 δείχνουν οι χρήστες στην πρόσβαση από Internet Café (13%), σπίτια φίλων (7%) και Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ (7%).

• Όπως και πέρσι, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (69%), η ψυχαγωγία (44%), τα παιχνίδια (43%), η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με ταξίδια (41%) και τον καιρό (32%) και η ανάγνωση εφημερίδων/ περιοδικών (29%) φαίνεται ότι είναι οι πιο δημοφιλείς ενασχολήσεις των χρηστών του Διαδικτύου.

• Σε επίπεδο περιφέρειας, σημαντική αύξηση στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο καταγράφεται στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (κυρίως από Αχαΐα), Πελοποννήσου (κυρίως Μεσσηνία & Αργολίδα) και στην περιφέρεια της Αττικής.

Διείσδυση ΤΠΕ σε επιχειρήσεις

• Η εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων όσον αφορά τη διείσδυση του Διαδικτύου μοιάζει να είναι σταθερή. Ειδικότερα, 39% των επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-9 εργαζομένους και 92,5% των επιχειρήσεων με 10+ απασχολούμενους, έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το 2005.

• Αξίζει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία αυτά κρίνονται ικανοποιητικά και πλησιάζουν το μέσο όρο που παρουσιάζει, τόσο η ΕΕ15, όσο και η ΕΕ25.

Ευρυζωνικότητα

• Το ποσοστό διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα εκτιμάται ίσο με 4,39%

• Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να τονίσουμε την πτώση που παρατηρήθηκε στις απλές συνδέσεις και συνδέσεις ISDN υπέρ της DSL σε όλα τα υπό εξέταση κοινά της έρευνας.

E-business

• Από τη μελέτη του Παρατηρητηρίου προκύπτει ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις και οι ηλεκτρονικές αγορές παρέμειναν στάσιμες για το 2006.

• Εξετάζοντας την πλευρά των ιδιωτών, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του Internet (81%) το αξιοποιεί για την αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και/ ή υπηρεσίες, ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε και το 2005, μικρό ποσοστό χρηστών, της τάξης του 5% πραγματοποιεί online παραγγελίες και αγορές.

• Ταυτόχρονα και στην πλευρά των επιχειρήσεων (με 10+ εργαζομένους), οι ηλεκτρονικές παραγγελίες και οι ηλεκτρονικές αγορές εξακολουθούν να βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά ποσοστά, ίσα με 7,2 % και 9,4%, αντίστοιχα.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

• Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα του Παρατηρητηρίου είναι ότι από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το Δημόσιο, το 40% είναι πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμες και είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

• Παρόλα αυτά, μόλις το 8% των Ελλήνων πολιτών συναλλάσσεται με δημόσιους φορείς μέσω Διαδικτύου και οι σχετικές ενέργειες αφορούν στη συλλογή πληροφοριών από web sites (7%), το κατέβασμα επίσημων εντύπων (4%) και την αποστολή συμπληρωμένων φορμών (3%).

• Αντίθετα με τους ιδιώτες, υψηλό παραμένει το αντίστοιχο ποσοστό των επιχειρήσεων (με 10+ εργαζομένους) που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και το οποίο εκτιμάται ίσο με 71%.

Ηλεκτρονική Μάθηση

• Το 99% των σχολικών μονάδων διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ σε ότι αφορά τη σύνδεσή τους με το Διαδίκτυο, η σχετική διείσδυση παραμένει στο ίδιο επίπεδο (97% φέτος έναντι 96% το 2005).

• Σε ότι αφορά τις μορφές σύνδεσης στο Διαδίκτυο και εδώ παρατηρείται αύξηση της ευρυζωνικής σύνδεσης σε βάρος της απλής και της ISDN σύνδεσης.

• Σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι σε σχέση με το 2005, το 2006 διαπιστώθηκε μείωση στον αριθμό μαθητών ανά υπολογιστή σε όλες τις βαθμίδες, με το σχετικό μέσο όρο να ανέρχεται σε 15 μαθητές ανά Η/Υ.

• Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο το 6% των σχολείων παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να συνδεθούν από το σπίτι τους με το Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (EDUNET) και μόλις το 2% διαθέτει λογαριασμούς e-mail στους μαθητές, είτε προσωπικούς, είτε κοινούς.

• Θα πρέπει παράλληλα να αναφερθεί ότι το 12% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ηλεκτρονική Υγεία

• Στον τομέα του e-health, είναι σημαντικό το στοιχείο ότι μόλις το 5% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με θέματα υγείας.

• Ως προς τους παθολόγους γιατρούς διαπιστώθηκε ότι η χρήση Η/Υ στο ιδιωτικό ιατρείο, είτε από τον ίδιο το γιατρό, είτε από τη γραμματέα του ανέρχεται σε 51%.

• Επίσης, περίπου 1 στους 4 παθολόγους (27%) αξιοποιεί τον Η/Υ για τη διατήρηση μητρώου ασθενών.

• Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποδοχή που φαίνεται ότι γνωρίζουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών από γιατρούς-παθολόγους, αφού το 83% αυτών σημειώνει ότι συμβάλλει σημαντικά στη δουλειά τους.

• Επιπλέον, σημειώνεται ότι ανάμεσα στους γιατρούς —παθολόγους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (56% όσο και το 2005), το 29% προτιμούν τις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Σχετικά με τη μελέτη του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στη μέτρηση 16 βασικών και 26 συμπληρωματικών δεικτών της ευρωπαϊκής πολιτικής eEurope και i2010, αναφορικά με το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη χώρα. Η μέτρηση απαρτίζεται από 5 επιμέρους έρευνες-μελέτες που αφορούν Νοικοκυριά, Επιχειρήσεις, Σχολεία, Γιατρούς και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου — Δεκεμβρίου 2006, με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, προσδιορίζοντας αναλογικά το μέγεθος του δείγματος ανά Περιφέρεια. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 8025 επαφές, που κατέληξαν σε 2769 συνεντεύξεις με άτομα που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της μελέτης - και όλοι οι δείκτες για το 2005 και 2006 για την Ελλάδα, καθώς και η σύγκρισή τους με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς δείκτες - είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ ( www.observatory.gr).

CRM Today
Άλλα Νέα της 20 Μαρτίου 2007  
Ολοκληρώθηκε η ετήσια μέτρηση των δεικτών eEurope και i2010 από το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ


Δοκιμάστε τις υπηρεσίες μας για Web Design & Development To the Top Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα
© CRM2day.gr 2002-2013. All Rights Reserved